Wednesday, August 11, 2010

ऋतूचा पहिला वाढदिवस !

एक वर्ष झाला सुद्धा ?
काय सांगताय? आश्चर्य आहे....

आत्ता तर ऋतू आईच्या उबदार कुशीत पहुडलेला बघितला होता...

ज्याच्या इवल्या सोनपावलांनी आमच्या घरात
चैतन्याची चौफेर उधळण केलीये ..
ज्याच्या चिमण्या आरोळ्यांनी घर दणाणून गेलंय,
आई बाबांना परत एकदा लहान मुल बनवलंय,
बघता बघता एक वर्ष सरलं सुद्धा !

लाडोबाचे लाड करताना आजोबा आज्जी दमून जातात,
आत्या मावश्या कौतुकाचा वर्षाव करताना थकतात,
काका काकू सगळे श्रम विसरून जातात
ताई- दादा आपली ताईगिरी दादागिरी मिरवायला सज्ज होतात...

जमुयात सगळे पुन्हा, येत्या बुधवारी 
अन मज्जा करूया एकदम भारी 
२५- ऑगस्टला याल ना घरी 
स्थळ तेच, आपली "शिवनगरी" ...

नात आपल जुनंच जरी 
वाटायला हव ना सदैव नव ?
निमित्त्य कुठलही असुद्या हो ..
Celebration तर हवंच हव ...

त्या सुवर्णक्षणांना उजाळा देण्यासाठी,
आशीर्वादांच्या सरीमध्ये चिंब भिजण्यासाठी,
ऋतुराजचा पहिला वाढदिवस !

२५ ऑगस्ट, २०१०, संध्याकाळी ६:३० ला,
ब-१८, शिव नगरी, महात्मा सोसायटी,
कोथरूड.
भ्रमण ध्वनी : ९९२३२०५६१३/४

No comments:

Post a Comment